El cap de setmana de l’11 i 12 de març vam celebrar a Vic la 5a edició de l’Escola d’Esplac sota el lema «Som diverses, som inclusives». Podeu trobar al web un breu resum de les jornades i també hem compartit un àlbum de fotografies del cap de setmana al Facebook.

A continuació, fem un resum dels 10 aprenentatges o idees que hem pogut extraure globalment de les jornades formatives.

  1. Promoure la diversitat com a valor a l’esplai ens obrirà portes cap a la inclusió.
  2. Cada persona és diferent i hem de tenir la voluntat de comprendre-la des d’una perspectiva interseccional, tenint en compte totes les seves dimensions i particularitats.
  3. Per poder desmontar els prejudicis i estereotips, que són base de la discriminació, hem de tenir una actitud pro-activa i intencionada per conèixer i promoure vincles amb l’altre procurant relacions d’afecte, a més de les de respecte.
  4. L’educació, com a eina de transformació social, s’ha d’encarregar de posar en evidència les discriminacions, per conèixer-les, comprendre-les i poder-les rebutjar.
  5. Una de les discriminacions més dures és la institucional, dotada de mecanismes reguladors elaborats amb una clara voluntat d’exclusió i d’invisibilització social. Des de l’esplai l’hem de conèixer i donar-li visibilitat per poder-la combatre.
  6. Els esplais som un espai amb un potencial transformador privilegiat en el qual podem promoure canvis de manera accelerada. Els canvis, però, els hem de generar.
  7. Si volem que l’esplai sigui un espai de millor representació de la diversitat que ens envolta, hem d’apropar-nos a tothom, donant a conèixer el valor educatiu de l’esplai: qui som, què fem i, sobretot, per què ho fem.
  8. La base comunitària de l’educació en el lleure és clau. Per construir comunitat i ser mirall de la realitat del nostre context, hem d’establir estratègies de treball en xarxa amb altres entitats, serveis, associacions, etc. No gastem temps ni energia en les persones o entitats que ens posen barreres, anem a treballar amb aquelles que ens posen facilitats.
  9. La revisió individual i reeducació de la mirada ens ajuda a fer reflexions i canvis col·lectius més reals. És important prendre consciència de la pròpia posició i privilegis per generar canvis en la nostra mirada.
  10. Per a la inclusió, és imprescindible la participació.